Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Božidar Tušek
Godina
1981.