Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Božidar Rašica
laureat
Godina
1980.