Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Božidar Rašica
Godina
1978.