Nagrada Bernardo Bernardi
BOUTIQUE HOSTEL FORUM + CAFFE FORUM
Godina
2013.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Jelena Martić, Izvor Simonović-Majcan, Marko Salopek, Robert Tičić, Sara Jurinčić, Vanda Trifunović, Hrvoje Šmidihen, Nikola Brlek, Rosa Rogina, Mirna Udovišić, Nikola Arambašić, Siniša Radić (strojarstvo), Vojislav Štrbac (elektoinstalacije), Milan Bjedov (vodovod i kanalizacija), Maksim Carević (zaštita od požara i zaštita na radu), Ante Uglešić (statika), Damir Žižić (fotograf)

Adresa

Široka ulica 20, Zadar