Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Boris Magaš
Godina
1991.