Članak u časopisu: ČIP 66
Bernardo Bobić – izložba Hratskog slikara XVII. stoljeća
datum/vrijeme
31.12.1957.