Članak u časopisu: ARHITEKTURA 174-175
Bernard Huet, arhitekt, profesor arhitekture na pedagoškoj jedinici broj 8, bivši urednik Architecture D’Aujordhui
datum/vrijeme
31.12.1980.