Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1954 godina
Beograd – natječaj za Muzej grada (projektanti arhitekti Zdravko Bregovac i Vjenceslav Richter)
datum/vrijeme
31.12.1954.