Članak u časopisu: ARHITEKTURA 116
Baština i novo – Na realciji staro – novo
datum/vrijeme
31.12.1972.