Nagrada Drago Galić
Apartmani Amarin
Godina
2013.
Suradnici

Sustav signalizacije i vizualni identitet naselja: Lana Cavar, Luka Predragović; Tipografija: Narcisa Vukojević; Ilustracije za unutrašnje uređenje i signalizaciju naselja: Oko; Projekt konstrukcije: Branko Galić (Radionica statike d.o.o.); Projekt instalacija vodovoda i odvodnje, Projekt termotehničkih instalacija: Vladimir Paun (Termotehnika d.o.o.); Projekt elektroinstalacija, Projekt vatrodojave: Dušan Repac (NOVATEC d.o.o.); Projekt oborinske odvodnje: Feručo Jugovac (A.G.I. d.o.o.); Projekt krajobraznog uređenja: Katja Sošić (Studio KAPPO d.o.o.); Elaborat ZOP, Elaborat ZNR: Maksim Carević (Inspekting d.o.o.); Projekt toplinske zaštite i uštede energije, Elaborat zaštite od buke i vibracija: Mateo Biluš (AKFZ studio d.o.o.); Miljenko Bernfest, Igor Zirojević (fotografi)

Adresa

Turistička zona „Monsena-Valdaliso“, Rovinj