Ante Kaštelančić – Moderna galerija Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu