Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Andre Mohorovičić
Godina
1982.