Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Aleksandar Dragomanović
Godina
1987.