Članak u časopisu: ARHITEKTURA 107-108
Akvarelist Ivan Šipek
datum/vrijeme
31.12.1970.