Članak u časopisu: ARHITEKTURA 111-112
7.000 godina umjetnosti na tlu Jugoslavije(Pariz, Grand Palais, Maj-Jun-Sarajevo , Skenederija Septembar-Decenbar-1971.)
datum/vrijeme
31.12.1971.