Članak u časopisu: ČIP 12
38. salon umjetnika dekoratera u Parizu
datum/vrijeme
31.12.1954.